Om Hanne Terese Storvik

Hanne Storvik

Klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie og Kognitiv Terapeut.

Født i 1973. Har jobbet i psykisk helsevern siden 1995. Først på Rogaland psykiatriske sykehus, regional sikkerhetspost, senere i kommunal sektor i Psykisk helseteam. Jobber nå i en psykosepoliklinikk ved Oslo Universitetssykehus. Har videreutdanning i tverrfaglig psykisk helse. Har tre videreutdanninger i kognitiv terapi ved Norsk forening for kognitiv terapi og Tips Sør-Øst, Oslo Universitetssykehus.

Har bred erfaring fra arbeid med ulike psykiske lidelser, fra alvorlige psykoselidelser til lettere akutte tilstander. Har jobbet mye med familiegrupper, pårørendegrupper og har fokus på sammenhengen pasienten lever i.

Hanne Storvik tilbyr:

*Behandling av ulike lidelser som angst, depresjon, spiseforstyrrelser, tvangslidelser, generalisert angstlidelser, panikkangst og sosialfobi. Behandler vansker med relasjoner og samliv, samt problemer knyttet til selvbilde og kropp.

*Familiebehandling

*Holder foredrag, underviser og er veileder

Født i Stavanger, bodd på sørlandet i mange år, utdannet ved Høgskolen i Stavanger og Universitetet i Agder.

 

Hanne Storvik

Tidligere arbeidserfaring

 • Psykosepoliklinikken, Oslo Universitetssykehus, klinisk spesialist
  2013- d.d.
 • Psykisk helseteam, Farsund kommune, spesialsykepleier
  2005- 2013
 • Lyngdal kommune, nattavdelingssykepleier
  1998-2002
 • Rogaland psykiatriske sykehus, sykepleier
  1995-1998

Utdanning og kurs

 • 2 årig videreutdanning i Kognitiv terapi ved Psykose
  Tips Sør-øst, Oslo universitetssykehus, 2015-2016
 • Psykoedukativ familiebehandling
  Tips Sør-øst, Oslo universitetssykehus, 2013
 • 2 årig videreutdanning Kognitiv terapi trinn II
  Norsk forening for kognitiv terapi, 2012-2013
 • 2 årig videreudanning i Kognitiv terapi trinn I
  Norsk forening for kognitiv terapi, 2009- 2010
 • Videreutdanning i tverrfaglig psykisk helse
  Universitetet i Agder, 2007-2008
 • Sykepleierhøgskolen i Rogaland
  1992-1995

Kognitiv Terapeut

Hanne Storvik har over 5 års samlet utdanning i kognitiv terapi, og har lang erfaring i bruk av denne behandlingsmetoden.

Behandler de fleste psykiske vansker

Inkludert angst, depresjon, spiseforstyrrelser, tvangslidelser, generalisert angstlidelser, panikkangst og sosialfobi. Behandler vansker med relasjoner og samliv, samt problemer knyttet til selvbilde og kropp.
Tilbyr også familiebehandling

Medlem av Norsk Forening for Kognitiv Terapi

Hanne Storvik er medlem av Norsk Forening for Kognitiv terapi